Меню
Your Cart

КАТО СОБСТВЕНИК НА САЙТА  „MARGOBG.COM“, ЕТ „АЛФА МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТ“ ВИ ИНФОРМИРА ЧЕ, ПРЕДИ ДА ПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ ВИE ТРЯБВА ДА ПОЗНАВАТЕ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КАКТО И ПОЛИТИКАТА ПО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА  (COOKIES”)-“БИСКВИТИ. ОСЪЩЕСТВЯВАЙКИ ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, С ЗАЩИТАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КАКТО И С ПОЛИТИКАТА ПО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА „БИСКВИТИ” (COOKIES”).  Повече информация

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля да отделите малко време за да прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина поместен в уеб сайта www.margobg.com

Този онлайн магазин поместен в уеб сайта www.margobg.com функционират съгласно законовите разпоредби на Република България и по-специално Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия, както и всички приложими на територията на Европейския съюз регламенти.

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.margobg.com, декларирате, че приемате и се съгласявате с описаните по-долу Общите условия. Също, така Вие приемате и се съгласявате с Условията на доставка, Политиката ни за защита на личните данни, Политиката ни за използване на „бисквитки” и всички други документи/политики, цитирани в настоящите Общи условия.

Този документ представя Общите условия, чрез които ЕТ “Алфа Мениджмънт Консулт – Васил Георгиев“, ЕИК: 102614133, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Петко Каравелов“ № 17 извършва продажба на различни стоки на потребителите си, чрез онлайн магазина с адрес в интернет: www.margobg.com, ( наричан по-долу за краткост: „МАГАЗИН“, „продавач“, “ние“, “нас“, „собственик“, ЕТ “Алфа Мениджмънт Консулт“).

Зареждането в ползвано техническо устройство на интернет адреса www.margobg.com ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на www.margobg.com или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра www.margobg.com IP адрес на потребител, както и друга информация.

 

ОБХВАТ НА ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ

1. Настоящият уебсайт е разработен и се поддържа съгласно законодателството на Република България. ЕТ “Алфа Мениджмънт Консулт – Васил Георгиев“ не гарантира, че наличното на/или достъпно чрез уебсайта съдържание е подходящо, съобразено със законодателството или налично в други страни. Ако приемете да използвате уебсайта извън Република България, правите това на свой собствен риск.

2. Отговорни сте също така, всички хора, които ползват уебсайта през Вашата интернет връзка, да са наясно с и да спазват настоящите Общи условия в тяхната цялост, както и всички други приложими правила и условия.

3. Ако не сте съгласни с настоящите Общи условия и/или с нашата политика за защита на личните данни, моля да преустановите използването на настоящия уебсайт, в противен случай ще се счита, че Вие сте се запознали и приемате настоящите Общи условия, нашата политика за защита на личните данни и всички други цитирани документи/политики в тяхната цялост. 

НЕРАЗРЕШЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ

1. Вие не трябва да използвате нашия уебсайт по какъвто и да е начин или да предприемате каквито и да било действия, които причиняват или могат да причинят вреда на уебсайта или да доведат до нарушаване на неговата ефективност или достъпност.

2. Вие не трябва да използвате нашия уебсайт по начин, който е незаконен, неморален, измамен или вредоносен, или във връзка с незаконна, неморална, измамна или вредоносна цел или дейност.

3. Вие не трябва да използвате нашия уебсайт, за да копирате, съхранявате, хоствате, предавате, изпращате, използвате, публикувате или разпространявате материали, които се състоят от или са свързани с шпионски софтуер, компютърни вируси, троянски кон, червей, или друг злонамерен компютърен софтуер.

 

ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. ЕТ “Алфа Мениджмънт Консулт – Васил Георгиев“ има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: www.margobg.com

1. ЕТ “Алфа Мениджмънт Консулт – Васил Георгиев“ и всяко лице, ангажирано в създаването или поддържането на този уебсайт, не носи никаква отговорност за вреди, включително за непреки вреди или пропуснати ползи, включително и такива с наказателен характер, възникнали във връзка с достъпа или употребата на настоящия уебсайт. 

2. ЕТ “Алфа Мениджмънт Консулт – Васил Георгиев“  и всяко лице, ангажирано в създаването или поддържането на този уебсайт, няма да носи отговорност за претърпени загуби или вреди вследствие на компютърни вируси, поради използването на уебсайта. Свалянето на материали от този уебсайт на твърд диск е изцяло на Ваш риск. 

3. ЕТ “Алфа Мениджмънт Консулт – Васил Георгиев“ не дължи обезщетение или други плащания, свързани с преустановяване на услугите, наложено от поддръжката на сървърите или технологиите, която осъществяваме, повреди при доставчиците на услугите, компютърни вируси и всякакви други проблеми извън нашия обективен контрол.

4. При възникване на такава необходимост, ние може да прекратим достъпа до настоящия уебсайт, до част от него или да го затворим за неопределено време. Освен това ние си запазваме правото да преустановим или променим всички услуги, които предоставяме на настоящият уебсайт и да спрем публикуването на нашия уебсайт по всяко време, по свое усмотрение, без предупреждение или обяснение. Освен ако изрично не е предвидено друго в настоящите Общи условия, Вие няма да имате право на каквото и да е обезщетение или друго плащане при прекъсване или промяна на уебсайт услуги или ако спрем публикуването на уебсайта.

5. В максималната степен, разрешена от приложимото право, изключваме всички отговорности, свързани с предмета на настоящите Общи условия, нашия уебсайт и използването на нашия уебсайт. Настоящата клауза не засяга предвидените по закон или друг подзаконов нормативен акт отговорности и задължения вменени на ЕТ “Алфа Мениджмънт Консулт – Васил Георгиев“

 

Права и задължения съгласно Закона за защита на ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Закупувайки продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка. Можете да се запознаете с Политиката за поверителност - БИСКВИТКИ („COOKIES”).

ЕТ “Алфа Мениджмънт Консулт – Васил Георгиев“ спазва стриктно приложимото законодателство за защита на личните данни по смисъла на националното законодателство на Република България, както и по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година и зачита и предпазва в най-голяма степен поверителността на личните данни на потребителите на настоящия уебсайт. Следвайки настоящият линк ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, за Вашите права и отговорности като потребител на настоящия уебсайт по отношение на информацията, която оповестявате или можете да оповестите, възможната обработка на лични данни и целите на тази обработка, както и относно мерките, които ние сме предприели за защита на лични данни. в предоставеният линк.

 

ДАННИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ВАС

1. Настоящата клауза не се отнася до предоставената ни и обработвана от нас лична информация по смисъла на националното законодателство на Република България, по-специално Закона за защита на личните данни и по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година. За да се запознаете с нашата политика за защита на личните данни, моля запознайте се със съответната информация посочена на линка в горната клауза.

2. Всички данни от съобщения и материали получени от потребители чрез нашата форма за контакт, нашата форма за поръчка, на наш е - мейл, чрез нашата форма за отзиви относно предлаганите от нас продукти, или по друг начин следва да бъдат достоверни и да не нарушават правата на трети лица. В случай, че Вие ни предоставяте информация за трето лице, Вие гарантирате че тази информация е достоверна, актуална и имате право да я споделите с нас. 

3. Вие давате съгласието си ЕТ “Алфа Мениджмънт Консулт – Васил Георгиев“да съхранява тези данни и да ги използва за целите на статистически анализ, разработване, производство, подобряване, маркетинг и/или продажба на нашите продукти или услуги и всяка друга, незабранена от настоящите Общи условия.

 

ЦЕНИ НА СТОКИ  и ПРОМЯНА

1. Цена. Посочените цени в МАГАЗИНА и крайни фактури са в ЛЕВА, с включен ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени от българско законодателство. При необходимост цената се преизчислява автоматично в евро или друга национална валута.

2. Цената продукта и разходите за доставката могат да се платят по някой от следните начини: чрез наложен платеж – пощенски паричен превод , по банков път.

3. МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана И Е ОЗНАЧЕНА С ЧЕРВЕН или ЗЛАТИСТ ЦВЯТ.

4. Разходи за доставка (транспортните разходи) , НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на продукта. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане. Транспортните разходи могат да са различни  в зависимост от посочения от потребителя адрес за получаване на стоката. Вариянтите са посочини в секция Поръчка, Доставка, Плащане. Поръчки на стойност над 49 лв. /четирдесет и девт лева/, потребителят се възползва от безплатна доставка.

5. При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови.
Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана
И Е В ЧЕРВЕН или ЗЛАТИСТ ЦВЯТ.

6. Фактуриране. Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактура в съответствие с действащото българско законодателство. Потребителят е длъжен да предостави пълна, вярна и точна информация за издаването на фактурата.  МАГАЗИНЪТ ще издаде на потребителя фактура за поръчаните и доставени стоки въз основа на инфомацията, предоставена от потребителя в неговата поръчка.

 

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:

1. Седалище и адрес на управление на доставчика: гр. Бургас 8000, ул. „Петко Каравелов” № 17, телефон на потребителя - +359 887 576 035, www.margobg.com e-mail: sales@margobg.com, office@margobg.com

2. Адресът на осъществяване на стопанската дейност е: гр. Бургас 8000, ул. „Петко Каравелов” № 17

3. Доставчик на стоките, поръчвани от онлайн магазина е ЕТ “Алфа Мениджмънт Консулт – Васил Георгиев“, ЕИК: 102614133

4. Характеристиките на продуктите предлагани в магазина са описани в страницата за представяне на продукта.

5. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

6. Онлайн МАГАЗИНЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние. 

7. Условията на доставка и изпълнение на поръчките от МАГАЗИНА са описани в раздел „ПОРЪЧКА, ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ”. Условията на плащане са посочени отново в раздел „ПОРЪЧКА, ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ“.

8. Условия, срок и начини за упражняване на правото за връщане на стоката закупена от МАГАЗИНА.

Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:

• датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта; или

• в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: (i) датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последния продукт, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти; или

• в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части: (i) датата, на която Вие или трето лице (различна от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последната част, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части.

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми МАГАЗИНА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива- телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА на хартиен или друг траен носител.

Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ (Приложение № 1) или друго недвусмислено заявление за отказ на e-mail: office@margobg.com, като в случай че използва тази възможност, ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от margobg.com), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора.

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ извършва възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента.

МОЛЯ, БЕЛЬОТО ДА СЕ ПРОБВА ВЪРХУ БЕЛЬО ПОРАДИ ХИГИЕННИ ПРИЧИНИ И ДА БЪДЕ ИЗБЯГВАНО ЗАМЪРСЯВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРОБА, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ НЯМА ДА МОЖЕМ ДА УДОВЛЕТВОРИМ ВАШЕТО ЖЕЛАНИЕ ЗА ОТКАЗ.

 

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 14-дневния срок.

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

9. При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.

10. Несъответствия на стоките и рекламации.

Внимание! При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера. При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

В случай на липсащи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума.

При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон: +359 887 576 035. При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНА се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

В случай, че не можем да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно Чл.181н.,ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА www.margobg.com Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

 

ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ТЪРГОВСКИ МАРКИ

1. Вие приемате, че нашият уебсайт съдържа информация, данни, снимки, графики, видео материали, изображения, звуци и други материали, които са защитени с авторски права, търговски марки, патенти или други права за собственост. 

2. Авторските и сродни права върху всички изображения, текстове, аудио-визуални произведения и други обекти на интелектуална собственост, поместени на  този уебсайт, включително дизайна на този уебсайт, са собственост на ЕТ “Алфа Мениджмънт Консулт – Васил Георгиев“ или са включени с разрешението на съответния собственик. 

3. Съдържанието на уебсайта не може да се копира, освен за нетърговски, лични справки, при запазване на всички авторски права или други права на интелектуална собственост, и не може след това да бъде повторно копирано, възпроизвеждано или разпространявано по друг начин, независимо от преследваната цел. 

4. С изключение на изрично посоченото по-горе, не се разрешава копирането, представянето, изтеглянето, разпространяването, изменението, пресъздаването, публикуването или пренасянето на информация, текст или документи, съдържащи се в този уебсайт или част от него, на електронни или физически носители, нито създаването на свързани произведения, основани на тези изображения, текстове или документи, без изричното писмено съгласие на ЕТ “Алфа Мениджмънт Консулт – Васил Георгиев“

5. Никоя част от съдържанието на настоящите Общи условия не може да се тълкува като предоставяща по подразбиране, чрез лишаване от право на възражение или по някакъв друг начин каквито и да било авторски права, права върху търговски марки и търговски наименования, лицензи или права по патенти принадлежащи на ЕТ “Алфа Мениджмънт Консулт – Васил Георгиев“или на трета страна. Разрешението за ползване на този уебсайт не следва да се тълкува като разрешение за използване на търговска марка или на който и да било обект на интелектуална собственост, собственост на ЕТ “Алфа Мениджмънт Консулт – Васил Георгиев“или на съответните техни притежатели, които са ни предоставили правото и лиценза за използването им.

6. ЕТ “Алфа Мениджмънт Консулт – Васил Георгиев“ не поема никаква отговорност във връзка с евентуални нарушения на права на трети лица от страна на посетителите/потребителите вследствие на неправилно използване на материали, съдържащи се в сайта. 

 

АКТУАЛНОСТ И ДОСТОВЕРНОСТ НА ПУБЛИКУВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ЕТ “Алфа Мениджмънт Консулт – Васил Георгиев“ се стреми, да публикува и поддържа актуална и достоверна информацията на уебсайт, без обаче да гарантира и да декларира, че тя е достоверна, актуална и изчерпателна към конкретен момент. Моля, имайте предвид че поместената в този уебсайт информация може вече да не е актуална или напълно изчерпателна. Ако имате нужда от съвет или инструкции относно нашите продукти или услуги или при всяко възникнало съмнение относно достоверността, изчерпателността и актуалността на информацията, публикувана на този уебсайт, Вие следва да се обърнете към ЕТ “Алфа Мениджмънт Консулт – Васил Георгиев“  и нашите служители чрез посочените в настоящия уебсайт контакти.  

 

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

1. Приложимо към настоящите Общи условия е законодателството на Република България. 

2. Българските съдилища имат изключителна компетентност по всички спорове, свързани или възникнали във връзка с този уебсайт и предлаганите от него стоки/услуги.

3. Ако някоя клауза от настоящите Общи условия бъде призната за незаконосъобразна, недействителна или юридически неизпълнима, това не засяга действителността на останалите клаузи. 

4. Ако някоя клауза от настоящите Общи условия бъде призната за незаконосъобразна и/или неприложима и тази клауза ще бъде законосъобразна или изпълнима, ако част от нея бъде заличена, тази част ще се счита за заличена, а останалата част от клаузата ще продължи да действа.

 

ПРИ НАРУШАВАНЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. ЕТ “Алфа Мениджмънт Консулт – Васил Георгиев“ си запазва правото да претендира парично обезщетение, допустимо от закона за всяко нарушение на настоящите Общи условия.

2. ЕТ “Алфа Мениджмънт Консулт – Васил Георгиев“ си запазва правото временно или постоянно да блокира достъпа до настоящия уебсайт от определен интернет адрес вследствие на нарушаване на настоящите Общи условия, да изтрие профила на нарушителя и/или да се свърже с Вашия доставчик на интернет и да поиска от него да блокира Вашият достъп до настоящия уебсайт. 

 

ИЗПОЛЗВАН ЕЗИК

Настоящите Общи условия са написани на български език и преведени на английски език. В случай на несъответствие в текстовете, текстът на български език има предимство и се счита за верен.

 

ПРОМЕНИ ПО НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. ЕТ “Алфа Мениджмънт Консулт – Васил Георгиев“ си запазва правото за промени без предизвестие, във всяка част от настоящия уебсайт, включително, но не само относно продуктите описани в сайта или настоящите Общи условия по всяко време. 

2. Всички промени в настоящите Общи условия влизат в сила от момента в който бъдат качени на настоящия уебсайт. От Вас се очаква на определени периоди от време да проверявате настоящите Общи условия, за да се информирате за всякакви промени които сме направили, като тези промени са задължителни за Вас. 

 

Настоящите Общи условия са в сила от 1.05.2018