Меню
Your Cart

КАТО СОБСТВЕНИК НА САЙТА  „MARGOBG.COM“, ЕТ „АЛФА МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТ“ ВИ ИНФОРМИРА ЧЕ, ПРЕДИ ДА ПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ ВИE ТРЯБВА ДА ПОЗНАВАТЕ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КАКТО И ПОЛИТИКАТА ПО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА  (COOKIES”)-“БИСКВИТИ. ОСЪЩЕСТВЯВАЙКИ ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, С ЗАЩИТАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КАКТО И С ПОЛИТИКАТА ПО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА „БИСКВИТИ” (COOKIES”).  Повече информация

Политика за Защита на Личните данни

Настоящият документ разкрива Политиката за поверителност и защита на личните данни („Политика”), които се събират от потребителите на уебсайтове с адрес (URL) https://margobg.com („Уебсайт”) във връзка с използването на Уебсайта, неговите услуги, съдържание и ресурси. Събирането, обработването и съхраняването на лични данни от потребителите на Уебсайта се извършва от "Алфа Мениджмънт Консулт" ЕТ в качеството на администратор на лични данни (”Администратор”, “Ние”) с идентификационен № 102614133 и вписан в Регистъра на администраторите на лични данни в Комисията за защита на лични данни (КЗЛЛД).

В сила от: 25.05.2018 г.

Моля, запознайте се с настоящата политика за поверителност и защита на лични данни внимателно преди да осъществите достъп до Уебсайта и неговите услуги. Ако не сте съгласни с някое от условията, следва да не посещавате Уебсайта и да не използвате по какъвто и да е начин нашите услуги и продукти.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ данни

Администратор на личните данни е: "Алфа Мениджмънт Консулт" ЕТ, дружество, регистрирано според законодателството на Република България, с ЕИК 102614133, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ул. „Петко Каравелов“ № 17.

           

Процес и валИдност на действие

Настоящата Политика определя как се обработват Вашите лични данни, които ни предоставяте чрез Уебсайта в процеса на използване на неговите услуги и ресурси.

„Обработване на лични данни” включва всякакви действия по събиране, получаване, записване, организиране, съпоставяне, обновяване, променяне, извличане и по всякакъв друг законосъобразен начин използване и споделяне на Вашите лични данни.

Достъпът, разглеждането и използването по какъвто и да е начин на услугите и ресурсите в Уебсайта изисква потвърждение, че сте запознати, разбирате смисъла и значението и приемате да сте обвързани от настоящата Политика. Преди да осъществите достъп до услугите на Уебсайта, Вие следва да изразите своето изричното съгласие да обработваме Вашите лични данни съгласно настоящата Политика. Можете да дадете Вашето съгласие за горепосочените действия с клик върху опцията „Съгласен(а) съм личните ми данни да бъдат използвани съгласно настоящата Политика за поверителност.” при регистрация в Уебсайта, при изпращане на поръчка без регистрация или при изпращане на запитване чрез формата за контакт, достъпна чрез Уебсайта.

Събирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите на Уебсайта се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR) и приложимото действащо българско и европейско законодателство.

Ние си запазваме правото по всяко време да правим изменения в настоящата Политика. Новите версии ще бъдат публикувани в Уебсайта. В случай че имате регистрация, ще бъдете извествявани за подобни промени на посочения от Вас email адрес. Ако сте потребител, който е предоставил достъп до своите лични данни без регистрация (при изпращане на поръчка или запитване) ще бъдете известени за промените на посочения в процеса на използване на услугите на Уебсайта email адрес.

При несъгласие с промени в настоящата Политика, Вие следва да ни уведомите писмено за това, след което Вашият Профил ще бъде заличен.

„Лични данни” са всички данни, които съдържат идентифицираща информация (например име, адрес, телефон, email и други). Преди да получим и обработим Вашите лични данни, изискваме Вашето изрично, информирано и свободно дадено съгласие за това.

Публикуваната тук Политика е приложима и валидна за регистрирани и нерегистрирани потребители на услугите на Администратора, достъпни чрез Уебсайта. Тази Политика не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании, които Администраторът не контролира, но към които препращат или са свързани, директно или индиректно, предоставяните чрез Уебсайта услуги и ресурси. Следва да бъдете информирани, че всички тези уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании притежават собствени политики за защита на лични данни, както и че ние не носим отговорност за тях. Вие следва да се запознаете с политиките за лични данни на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании преди предоставянето на лични данни чрез същите.

 

ДАННИ КОИТО СЪБИРАМЕ

Вие имате право да осъществявате достъп до Уебсайта без предоставяне на личните Ви данни и регистрация. Достъпът до услугите на Уебсайта изисква предоставянето на лични данни, например при регистрация, при изпращане на поръчка без регистрация, при заплащане на поръчка по един от посочените в Уебсайта методи, при изпращане на запитване чрез формата за контакт, достъпна на следните линкове: margobg.com/

Лични данни, които предоставяте:

Когато се регистрирате, за да използвате Уебсайта, или изпращате поръчка без регистрация или запитване чрез формата за контакт, ще Ви бъде поискана информация, която е необходима единствено и само за използването на услугите и ресурсите на Уебсайта. Събирането на тези данни се извършва в съответствие с приложимите законови изисквания за сигурност.

· При използване на услугите на Уебсайта изисква да сте навършили 16-годишна възраст. Със създаването на потребителски профил, или изпращането на поръчка или запитване, Вие потвърждавате, че сте навършили 16-годишна възраст.

Успешната регистрация или изпращане на поръчка или запитване изисква попълването на определени задължителни полета, маркирани като задължителни. Така ние определямe вашата възраст.

· При създаване на потребителска регистрация в Уебсайта се изисква създаването на уникална парола, както и предоставяне на следните данни:

-        име и фамилия;

-        email адрес;

-        държава и населено място.

·   При изпращане на поръчка без регистрация се изисква предоставяне на следните данни:

-      име и фамилия;

-      email адрес;

-      държава, населено място, пощенски код и адрес;

-      телефон.

·      При заплащане на поръчка по банков път, Вие предоставяте достъп до своите:

-        три имена;

-        номер на банкова сметка;

-        име на банка.

   ·   При изпращане на запитване чрез формата за контакт, достъпна в Уебсайта, се изисква предоставяне на следните данни:

-        име и фамилия;

-        email адрес;

-        предмет и описание на запитването.

Попълването на незадължителните полета при регистрация или в процеса на използване на услугите на Уебсайта е изцяло по преценка и отговорност на Потребителите. Всички незадължителни данни, които ни предоставяте при използването на Уебсайта или чрез друга комуникация с нас, които не сме поискали изрично от Вас, но сте ни предоставили, ще разглеждаме като лични данни, получени при изрично изразено съгласие за обработването.

Такива данни ще обработваме законосъобразно чрез прилагане на принципите за минимизиране и ограничаване.

Потребителят е отговорен за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица (във всички случаи, когато третите лица не са дали съгласие за това), както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.

Не събираме данни, които:

·   разкриват расов или етнически произход;

·   разкриват политически, религиозни или философски убеждения;

· разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

·  се отнасят до здравословното състояние, сексуалния живот или до човешкия геном, освен в случаите, когато е постъпил сигнал за нежелан страничен ефект след употреба на продукт;

·  се предоставят от потребители, ненавършили 16-годишна възраст, без съгласието на родителите или законните им представители. Администраторът ще изтрива всякаква информация, изпратена от или отнасяща се до потребители, за които е известно, че са ненавършили 16-годишна възраст и не са получили съгласието на своите родители или законни представители да използват Уебсайта, услугите и съдържанието.

Данни, които се събират автоматично:

·      информация за Вашето Устройство: Всеки път, когато посещавате Уебсайта, ние автоматично събираме следните данни:

·      данни за модел на устройството, версия на използваните от Вас операционна система и браузър, както и IP адрес.

·  Информация за местоположение: възможно да събираме и обработваме информация относно Вашето действително местоположение, включително IP адрес, GPS, точки за достъп до Wi-Fi и клетъчни кули.

· Събиране на информация при използване на услугите на Уебсайта: Информация относно интернет страници, които препращат към Уебсайта, както и такива, към които препраща Уебсайтът, дата и час на посещение, продължителност на посещението, скорост на зареждане на Уебсайта, и други данни във връзка с Вашето взаимодействие с Уебсайта.

 

СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ С ТРЕТИ СТРАНИ

Ние може да предоставяме лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим на вас и представляваните от вас лице качествена и комплексна услуга, която да покрива вашите очаквания. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се увериили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

                Лични данни предоставяме на следните категории получатели:

· пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;

·  лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.;
                ·   органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;

                ·   банки за обслужване на плащанията, извършени от и към Вас;

  ·  лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери по силата на Договор за обработване между Администратор и Обработващ лични данни;

Лица, обработващи данните от свое име:

·      компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, НАП, НОИ, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред и др.;

         До колкото трети страни (външни доставчици) обработват лични данни за нас, ние следим за пълното съответствие на дейността им с изискванията на Регламента за защита на личните данни. Външните доставчици на услуги подлежат на строг контрол от нашия Отговорник по защита на данните относно съответствието им с приложимите регулации.

Нашите служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.

Възможно е да споделяме данни, които не Ви идентифицират лично, с нашите търговски партньори (медии, маркетинг агенции и други бизнес партньори, които са приели да спазват настоящата Политика) с цел предоставяне с Ваше съгласие на информация относно продукти и услуги, както и промоции и оферти.

За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.

По силата на съдебно решение или властнически акт на публичен орган можем да бъдем задължени да разкрием самоличността на Потребител, особено в случай на разследване на нарушения на права на трети страни или неправомерно придобиване на лични данни. В случай на разкриване на лични данни на даден потребител пред публичен орган във връзка с разследване или производство срещу него, не сме задължени да уведомяваме въпросния потребител.

 

ПРАВА НА ПОТРЕБИТИ

· Вие имате законно признатото право без да дължите нищо по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: office@margobg.com

·  Вие имате и правото да бъдете информирани преди личните Ви данни да бъдат предоставени за първи път на трети страни за целите на директния маркетинг, или когато биват използвани от името на трети лица. Вие имате право да се противопоставяте на това прехвърляне или използване, без да дължите нищо.

·  Вие имате право да получите достъп до личните данни, които съхраняваме относно Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: office@margobg.com

· Вие имате право да изисквате прехвърлянето на Вашите лични данни на друг администратор, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: office@margobg.com

В случай, че част от информацията, която съхраняваме осносно Вас, е невярна или неточна, Вие имате право да я коригирате като променяте информацията, съдържаща се във Вашия профил, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: office@margobg.com

· Вие имате правото да се свържете с нас с цел да поискате пълно заличаване на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: office@margobg.com

·  Вие имате право да изисквате поставянето на ограничение в обработката на Вашите лични данни по отношение на отделни действия по събиране, обработване и споделяне им чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: office@margobg.com

·  Вие имате право да изисквате трети страни, които имат достъп до Вашите данни да бъдат уведомени относно ограниченията, изтриването или забраната за обработка на Вашите данни, с цел заличаване от тези трети страни на всички връзки, копия или реплики на Вашите лични данни.

 

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За въпроси, свързани със защитата на лични данни, местният надзорен орган е:

Комисия за защита на лични данни, адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2, Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525, e-mail: kzld@cpdp.bg, Уебсайт: http://www.cpdp.bg/.

Заявленията за упражняване на правата се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда за оформяне и подаване на електронен документ, предвиден в действащото законодателство. Заявлението следва да съдържа: а) име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; б) описание на искането; в) предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15 - 22 от Регламент (ЕС) 2016/679; г) подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция; д) при подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и съответното пълномощно.

 

ТЕХНОЛОГИЯ, ПЕРИОД И РИСКОВЕ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват на сървъри, намиращи се на територията на Република България. Ние съхраняваме личните Ви данни за периода, в който сте регистриран активен потребител на Уебсайта, и за период не по-дълъг от необходимия за постигане на гореописаните цели, или до преустановяване на Услугите и/или на Уебсайта.

В случай че желаете да заличите своя Профил в Уебсайта, личните данни, които се съхраняват за Вас, ще бъдат заличени без излишно забавяне.

По изключение е допустимо от закона по-нататъшното запазване на личните данни само в случаите, когато е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и правото на информация, за спазване на правно задължение, за изпълнение на задача от обществен интерес или при изпълнение на официални функции, възложени на нас в качеството ни на Администратор, по причини от публичен интерес в областта на общественото здравеопазване, за целите на архивирането в обществен интерес,за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели, или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитени със SSL криптирана връзка сървъри. Ние прилагаме подходящите технологични и организацинни мерки, необходими за защитата на Вашите лични данни, и подходящото ниво на защита, което гарантира конфиденциалността и целостта на данните и предотвратява унищожаването, загубата, неправомерната промяна или неразрешеното разкриване на лични данни.

Ние съхраняваме личните Ви данни само за ограничен период от време, който ни е необходим да изпълним целите на обработването, посочени по-горе. След този период, личните Ви данни ще бъдат унищожени. Ако обработваме Ваши лични данни, основано на дадено изрично съгласие от Вас за това, ще съхраняваме личните Ви данни за ограничен период от време, колкото е нужно за изпълнение на конкретните цели, посочени в декларацията за съгласие.

В случаите, когато сключваме договор с Вас, или с представлявано от Вас лице, ние ще съхраняваме личните данни за срока на договорното отношение, и до колкото това е приложимо и след края на договорното отношение, за такъв период, за какъвто е необходимо с оглед на изпълнение на целите, посочени в настоящото Уведомление. Критерите за определяне на периода за съхранение са законни и договорни основания, давностният период за погасяване на определени права, същината на конкретното правоотношение, същината на конкретните данни и техническите изисквания. Законодателството, в някои случаи, може да изисква да съхраняваме определена информация за определен в закона период.

В случаите, в които обработваме личните Ви данни, въз основа на предоставено изрично съгласие от Ваша страна, ние обработваме личните Ви данни до момента, в който вие ни укажете да преустановим обработването и за кратък период след това (за да можем да изпълним вашите искания).

В други случаи, може да съхраняваме личните Ви данни за необходимия период след края на договорното ни правоотношение с Вас, за да се защитим от съдебни искове или административни производства, или за администриране на нашата дейност.

В случай че сме Ви предоставили код/парола за достъп до Уебсайта, Вие приемате и се съгласявате, че носите отговорност за защитата и конфиденциалността на тези код/парола. В никакъв случай ние няма да поискаме от Вас да предоставите тези код/парола на други лица.

Независимо от мерките, предприети за защита на Вашите данни, следва да бъдете информирани, че преносът на данни по Интернет или друга отворена мрежа никога не е напълно сигурен и съществува риск трети лица да осъществят неразрешен достъп до Вашите данни и да ги използват.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

За допълнителна информация, жалби или упражняване на Вашите права, можете да се свържете с нас на:

·      адрес: гр. Бургас, ул. “Петко Каревелов” № 17;

·      телефонен номер: +359887576035

·      email: office@margobg.com

Форма за контакт: За директна връзка с Длъжностното лице по защита на личните данни:

·      телефонен номер: +359887576035

·      Управител: Васил Георгиев

·      Еmail: office@margobg.com

 

Настоящата Политика е в сила от 25.05.2018 г. и е в съответствиe с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).